Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2015  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Logo
T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Logo


Ringsaklista består av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida,
som som vil jobbe for det beste for alle innbyggere i Ringsaker kommune.   A R K I V

 Les valgavisen vår! (2011)
(Det kan ta litt tid å laste den inn, men det er verdt det!)
Les valgavisen vår, her finner du igjen bygda di, og vi har listet opp punkter som trenger fokus på hvert sted.
Er det noe du mener mangler så vil vi gjerne vite om det!

Du finner noen av artiklene våre her, geografisk plassering av de på nominasjonslista vår, og bilder og tekst fra bygdene våre.

Vi må ta vare på de svakeste og styrke omsorgstjenestene!


Vi må fordele midlene bedre, vi må holde liv i bygdene våre og utnytte alle kommunens ressurser.
Ved å skape vekst skaper vi inntekter!

Godt valg alle sammen! Husk å bruke stemmeretten din!

Les mer her.

 9. september 2011 - Ringsaklista
 Snu yrkesopplæringen opp-ned
"Når mer enn 50% dropper ut og firmaer klager over at lærlinger har lært for lite må vi endre undervisningen."
 Haakon Wiig
 Skole i Ringsaker
"Ringsaklista vil følge opp at Brøttum skole bygges i henhold til plan med byggestart inneværende skoleår. Moelv, Mørkved og Stavsberg skole mener vi skal bygges innen 2015, med planlegging neste år og byggestart så raskt som mulig deretter. Det er nå våre barn trenger godkjente arbeidsforhold på skolene, ikke om åtte-ti år!"
 4. september 2011 - Svein Rømo
Universitet i Innlandet
"Vi må samles om et nytt innlands universitet med fokus på hva vi skal få til, ikke hva vi skal rive ned. Lykkes vi med det vil hele regionen vokse og landbruket, skogbruket og industrien vil kunne overleve mye bedre enn om vi overlater videre utbygging av forskningssentrere til andre kanter av landet. "
 Haakon Wiig
 Hvorfor skal vi lære all den matematikken?
"Ingeniørfaget er internasjonalt, går aldri av moten, kan være veldig spennende og kreativt og er som regel godt betalt og morsomt, så hold ut med alle formler og regneoppgaver. Lykke til!"
 Haakon Wiig
Skoleutbygging i Ringsaker, paneldebatt på Mørkved skole
Vi skal bygge Moelv, Mørkved og Stavsberg skoler nå!
 2. september 2011 - Solfrid H. Vestheim
Mesnali - 0 points?
"Mesnali er en av to bygder som har vekst over de siste 20 år (...) Bygdene skal ha sin rettferdige del av kulturmidler - idrettsmidler - estetisk opprustning osv."
 31. august 2011 - Ole Berg
 Tankesmier for ungdommen
"Vi ønsker at administrasjonen og folket sammen tar tak i lokalsamfunnet sitt og selv bestemmer hvordan vi skal se ut i framtida. Det kan vi klare – men da må vi få slippe til – vi i Ringsaklista og andre som vil noe med bygdene i Ringsaker."
2. september 2011 - Ole Berg
 Idrett og kultur i Ringsaker
"Ringsaklista vil arbeide for at idrettslag og foreninger skal kunne bruke kommunale idrettshaller og kulturbygg gratis til trening/øving uten å måtte betale timepris."
 31. august 2011 - Svein Rømo
Friskmeldt barnevern?
"(...)Til slutt vil jeg igjen rose alle de ansatte som gjør en formidabel innsats utifra de midlene de har. Og, vi skal kjempe for at dere for en bedre hverdag på jobben, og faktisk kan hjelpe de som trenger det med de midler som trengs!"
 23. august 2011 - Camilla Storlien
 Skoleutbygging i Ringsaker - 3 i ett?
Tanker om hvilke muligheter som finnes for å få fortgang på skoleutbyggingen i kommunen. 
 19. juni 2011 - Rune Evensen og Ole Berg
Mørkved skole Stavsberg skole
 Jernbane for framtida - Mjøsregionen på banen?
Innlegg om høyhastighets jernbane gjennom Mjøsregionen.
 1. juni 2011 - Ole Berg
Høyhastighetstog

 La barnevernet i fred..?
Camilla Storlien svarer på kritikken mot Ringsaklista og Haakon Wiigs engasjement i barnevernet. "Jeg kan ikke tilgi meg selv for å la disse barna vente lenger."
 Mai 2011 - Camilla Storlien

 Nå må vi få et fullverdig barnevern i Ringsaker.
Om kommunens midler: "Det er mye morsommere å bruke penger på vekst og utvikling, det synes jeg også, men vi kan ikke lenger løpe fra vårt ansvar for disse barna, derfor må vi politisk få i stand et løft nå."
 
Vår 2011 - Haakon Wiig

 Svar på status i barnevernet i Ringsaker.
Oppsummering av informasjon om barnevernet, ut i fra svar gitt fra administrasjonen.
 Vår 2011 - Haakon Wiig

 Krav om høring i barnevernet.
Brev til Omsorgskomitéen fra Haakon Wiig.
 Vår 2011 - Haakon Wiig


 Grenser administrasjonen mot politisk styring?
Innlegg fra Ole Berg som setter fokus på styringen av kommunen og oppfølging av politiske vedtak.
 8. februar 2011
 Svar på innlegg i Ringsaker Blad fra Thor Lillehovde 4. desember 2010.
 06. desember 2010
 Åpent brev til samferdselsministeren om høyhastighetsutredningen
 03.desember 2010
 Jernbane for framtida eller Hamarregionen på sidesporet?
 08. november 2010
 Prøysen og media
 08. november 2010
 Brannvesenet fikk det de ønsket
 02. september 2010