Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2015  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Logo
T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Logo


Ringsaklista er startet av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida, som brenner for Ringsakers framtid.  

BRØTNINGENE OG NORDRE RINGSAKER FÅR BASSENG!

Så fantastisk å se at det nytter å engasjere seg!

Hurra for vedtaket om basseng på Brøttum barne- og ungdomsskole, godt jobbet, arbeidet som så mange har lagt ned for å påvirke politikerne har båret frukter!

En liten videosnutt som viser noe av engasjementet som har vært ser du under her. Anne Miklavic, 4. kandidat for Ringsaklista, fører ordet under den ganske spontane markeringen på Brøttum 10. juni. Takk til alle som møtte opp, både politikere og beboere på Brøttum og i bygdene rundt!

Gratulerer også til Fagernes skole og nærosingene, som kan se fram til oppsettingen av et modulbygg, og Stavsberg skole og furnesingene, som er et steg nærmere byggestart for ny skole.Brøttum - markering for basseng
Fra markeringen på Brøttum 10/6-15, innlegg fra Senterpartiet.

17/6-15