Ringsaklista T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Ringsaklista


Ringsaklista består av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida,
som som vil jobbe for det beste for alle innbyggere i Ringsaker kommune.

   RINGSAKLISTA PRESENTERER: GT-SARA - ORDFØRER I RINGSAKER?


Se og hør sangen vår, fremført av GT-Sara, skrevet av Helge Vestheim, 1. kandidaten vår.
GT-Sara (Gerd Thoreid) er ei fantastisk dame, som tok fremføringen av sangen vår på strak arm! Få med deg vitsen på slutten.

Sangen er laget i forbindelse med kommunevalget i Ringsaker kommune i 2015, og omhandler mye av det som er viktig for oss i Ringsaklista. Mot slutten ser du et par bilder av noen av våre kandidater, hele nominasjonslista ser du her: www.ringsaklista.no/nominasjonsliste.

Bruk stemmeretten din!
Godt valg!