Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2015  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Logo
T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Logo


Ringsaklista består av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida,
som som vil jobbe for det beste for alle innbyggere i Ringsaker kommune.   F O L K E V A L G T E   F O R   P E R I O D E N   2 0 1 5 - 2 0 1 9

Kommunestyremedlemmer E-post Telefonnummer Tilleggsverv - listen er ikke fullstendig oppdatert
Helge Vestheim helgeves@bbnett.no 901 20 820 Medlem i Oppvekstkomiteen, vara til Formannskapet, medlem i Funksjonshemmedes råd, SU-medlem Moelv ungdomsskole, SU-varamedlem Fagernet og Åsen skole
Tone Høisveen tone.hoisveen@hedmark-ikt.no
402 32 920
Medlem i Formannskapet og Planutvalget, SU-medlem Kylstad skole
Anne Miklavic amiklavic@hotmail.com 993 71 565 Nestleder i Omsorgskomitéen, leder i Klagenemnda og ankenemnda, vara til Formannskapet
Varamedlemmer til kommunestyret
Harald Løkkesveen harald.lokkesveen@moelven.com 976 96 343
Kristina Kvarberg kristna@bbnett.no 472 70 709 Vara til Omsorgskomiteen og Kontrollutvalget
Rune Evensen rune.evensen@ruukki.com 905 54 519
Trine Evensen
trineeve@bbnett.no
906 88 855 Vara til Administrasjonsutvalget
Solfrid Håland Vestheim solfrid.v@gmail.com 472 55 569 Vara til Oppvekstkomiteen, SU-medlem Brøttum. Lismarka og Åsen barnehager
Elisabeth Kjærnåsen elisabeth@bbnett.no
958 87 587 Vara til Oppvekstkomiteen
Andre medlemmer med verv
Ellen Solveig Vestheim623 65 323Medlem i Eldrerådet
Reidar Løvstuenaloev@online.no909 42 621Vara til Klagenemdna og ankenemnda