Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2015  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Logo
T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Logo


Ringsaklista består av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida,
som som vil jobbe for det beste for alle innbyggere i Ringsaker kommune.   K O N T A K T I N F O R M A S J O N

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller synspunkter å komme med. Epost: post@ringsaklista.no

Vi vil veldig gjerne høre fra deg!

Styreleder
Anne Miklavic
Nordmessenvegen 310
2610 Mesnali
99371565
amiklavic@hotmail.com

Nestleder

Trine Evensen
Nordre Ringsveg 179
2372 Brøttum
90688855
trineeve@bbnett.no

Kasserer
Magne Nystrand
Nordre Kongsveg 605
2372 Brøttum
928 94 549

Sekretær
Øivind Vestheim
Syljuåsvegen 210
2372 Brøttum
91517120@online.no

Styremedlemmer
Dag Kåshagen
Strandveien 32
2390 Moelv
dag.kashagen@friidrett.no

Reidar Løvstuen
Turistvegen 895
2372 Brøttum
rlovstue@bbnett.no

Varamedlemmer
Kristina Kvarberg