Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2015  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Logo
T V E R R P O L I T I S K   B Y-   O G   B Y G D E L I S T E
F O R
R I N G S A K E R   K O M M U NE
Logo'


Ringsaklista består av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida,
som som vil jobbe for det beste for alle innbyggere i Ringsaker kommune.   V I L   D U   V Æ R E   M E D L E M ?

Bygdelister har ingen støtteordning, slik som landsdekkende politiske partier, og selv om Ringsaklistas intensjoner og valgprogram burde være nok i seg selv til å vinne valget, skal det til et visst budsjett for å kjempe på lik linje med de etablerte partiene i valgkampen.

Send oss en e-post eller et brev med følgende info:

Navn:
Adresse:
Poststed:
E - post:
Mobil telefon:
Jobb telefon:
Hjemmetelefon:

Adresse og kontaktpersoner i Ringsaklista finnes her.

Kontingent som medlem kr 200,-.
Du velger selv hvor aktiv du vil være, vi stiller ingen krav.

Vi tar også gjerne imot spons, slik at vi får mulighet til å jobber for Ringsaker kommune og sakene vi brenner for!

Beløpet innbetales til Ringsaklista på konto nr: 1201.30.83043

Vi i Ringsaklista takker for ditt bidrag og engasjement, og lover entusiasme i det videre arbeid.

Og nøl ikke med å ta kontakt med oss om du har noe du vil ta opp!! Du treffer oss lett på post@ringsaklista.no, eller se Kontakt oss for informasjon.