Forside  -  Valgprogram  -  Nominasjonsliste 2015  -  Folkevalgte  -  Medlemsskap  -  Kontakt oss
Ringsaklista logo
T V E R R P O L I T I S K    B Y-    O G    B Y G D E L I S T E
M E D   O M S O R G   F O R    H E L E
R I N G S A K E R    K O M M U N E
Ringsaklista logo


Ringsaklista består av aktive og engasjerte mennesker som er glade i Ringsaker.

Ringsaklista er opptatt av å løse arbeidsoppgavene lokalt, uavhengig av tradisjonelle partiskiller og enkeltpersoners politiske karriere.

Ringsaklista rommer personer med ulik politisk bakgrunn, fra høyre til venstresida,
som som vil jobbe for det beste for alle innbyggere i Ringsaker kommune.

Følg oss også på www.facebook.com/ringsaklista.


Ringsaklista, med omsorg for hele Ringsaker kommune
   A R T I K L E R            

Trykk på overskriftene for å åpne innlegget/artikkelen.

For å følge med på hva vi holder på med håper vi at du kikker innom oss på www.facebook.com/ringsaklista og leser innlegg og nyheter i de lokale avisene. Du kan også følge alle kommunestyremøter live på Ringsaker kommunes hjemmeside, samt lese sakspapirer.
Har du spørsmål eller noe du ønsker å ta opp med oss vil vi veldig gjerne høre fra deg! Se Folkevalgte eller Kontakt oss for kontaktpersoner, eller send en e-post til post@ringsaklista.no.
Nei til eiendomsskatt!
"Ringsaklista er i mot eiendomsskatten, vi vil fjerne den. Det er en usosial og urettferdig skatt, som ikke tar hensyn til innbyggernes og bedriftenes inntekt og betalingsevne. Den kan være det som gjør at bestemora med minstepensjon må selge huset sitt, at den unge familien ikke har råd til å kjøpe seg hus, eller at bedrifter med verdifulle arbeidsplasser må stenge døra for godt. Denne skatten tar ikke hensyn til svingninger i markedet, eller at banken i realiteten eier huset ditt.  ..."
Slik stemmer du!
Her får du oppskriften på hvordan du kan forhåndsstemme, og stemme på valgdagen.

Helge og GT-Sara
Ringsaker kommune - sykefravær og innsparinger.
Leserinnlegg som inneholder konkrete tall og kostnader i forbindelse med sykefravær. Ved en reduksjon på 1,9% kan Ringsaker kommune spare 20 mill.

25/8-15 - Anne Miklavic og Tone Høisveen.
Helge Vestheim, 1. kandidat - se video.
Her kan du høre hva Helge Vestheim rakk å si om seg selv og Ringsaklista på tre minutter, under Innlandsmarkedet i Moelv 2015.
https://youtu.be/rHb3RQY8Lko
 
Ringsakerpolitikk i praksis.
"Initiativ og nye tanker er lite velkomne, forslag oppfattes som kritikk og AP bestemmer åkke som." 

23/8-15 - Solfrid H. Vestheim
Ringsaklista - med omsorg for hele kommunen, også for oss i søndre utkant.
"(..) ett hjertesukk fra en Furnesing til andre Furnesinger (..)"
Les hva vår 2. kandidat tenker om politikk lokalt i Furnes.

15/8-15 - Tone Høisveen
Skole i Ringsaker - aldri fred å få.
"Vi skal være stolte av alle skolene i Ringsaker kommune, store og små! De har flotte elever og dyktige ansatte."
Leserinnlegg om trusler om skolenedleggelser. Ringsaklista vil beholde skolestrukturen som den er.

20/8-15 - Solfrid H. Vestheim
Dæ æ viktig at folk trives å ha det bra.
"Ungdomma våres vi treng å bli akseptert som et bra menneskjer sjøl om dom itte skriv og regne så bra. Ingen kæn bli bæst i ælt, men ælle kæn bli goe tell no."

28/7-15 - Helge Vestheim
Det er lov å tenke seg om!
"I Norge har vi en likhetsskole, men vi glemmer så ofte at som mennesker er vi unike. Skolen skal sammen med hjemmet forberede oss på voksenlivet og full deltakelse i samfunnet. Alle kan ikke støpes i den samme skjea."

7/7-15 - Anne Miklavic
Rent flertall.
"Administrasjonen er veldig dyktig, men det er ikke dermed sagt at de alltid kommer med den beste løsningen. Til tider kan det virke som om AP blir fornærmet når noen våger å pirke på det som legges frem i sakspapirene, men er det ikke nettopp det som er politikernes jobb? Å vite mest mulig og jobbe frem best mulige løsninger i alle saker?".
30/6-15 - Solfrid H. Vestheim
Trafikksikkerhet i Mesnalia og andre bygder.
"Framover må vi sammen fortsette å jobbe for gode trafikksikkerhetstiltak i bygdene våre."

23/6-15 - Anne Miklavic
Omsorg for basseng, for skoler og for alle i Ringsaker.
Les hva vi legger i "med omsorg for hele Ringsaker". Leserinnlegg skrevet av Helge Vestheim.

18/6-15 - Helge Vestheim
Brøtningene og nordre Ringsaker får basseng!
Se video.

17/6-15
Rev på jakt, vær på vakt!
"(...) Frykt for rev i skolegården har plaget oss i uendelig mange år, men etter at reven lovte å la oss være i fred har frykten avtatt den siste tida. Lovnaden hold ikke lenge, og nå vil reven jakte bygdeskoler igjen. Ingen vet hvilken bygd, så ingen bygd kan sove trygt. (...)"  

Mai 2015 - Helge Vestheim
Hvorfor leie, hvis det er billigere å eie?
Fagernes skole.

Mai 2015 - Helge Vestheim
Er det smart at AP og rådmannen skal styre helt alene?
"...Så kjære velgere. Vær ikke bekymret for at en stemme til andre enn AP vil rasere velferden eller skape rot. Hvis Ap alene ikke har flertall får vi en kommune der både Rådmannen og politikerne vil lytte til hverandre, bruke hele den erfaring og evne alle til sammen har for å gi innbyggerne best mulig service og trygge forhold. Da tror jeg vi kan legge et ord til i vår visjon: Verdiget."
19. mai 2015 - Haakon Wiig
Vi vil ha svømmebasseng ved Brøttum skole!

"...Reisetid til Moelv for elever i Mesnali og Lismarka vil bli 1 time tur/retur, mot 35 og 25 minutter tur/retur Brøttum. For brøtningene tar turen til Moelv 40 minutter av skoledagen. Er det fornuftig bruk av tid og ressurser for barn og lærere?..."

8. mai 2015 - Solfrid H. Vestheim
Verdighet.
Et leserinnlegg om verdighet, misunnelse, svømmebasseng og mer til.

22. april 2015 - Harald Løkkesveen
Prinsipprogram.
Ringsaklistas prinsipprogram fastlegger de grunnleggende linjene for partiets arbeid, og angir partiets holdninger, verdivurderinger og målsettinger. Standpunkter til enkeltsaker vil være i valgprogrammene. Les prinsipprogrammet her.

Hjemmesiden vår oppdateres med ny nominasjonsliste og nytt valgprogram
Vi er i ferd med å gjøre siste finpuss på valgprogrammet for perioden 2015-2019, og nominasjonslista vår for 2015 er publisert. Flere opplysninger om hver enkelt kandidat kommer.
Vi har ei spennende liste med engasjerte og gode kandidater, som er klare for å gjøre en innsats for hele kommunen. Dere kommer til å høre mer fra oss i tiden som kommer.
Følg oss også gjerne på www.facebook.no/ringsaklista.
Prioriteringer.
"...Skal kunstverk, miljøgater og fest, prioriteres framfor barnevern, eldreomsorg, barnehage- og skolebygging?"
 3. november 2014 - Trine Evensen, Reidar Løvstuen, Helene Bakke Oudenstad, Øivind Vestheim, Harald Løkkesveen, Kristina Kvarberg, Rune Evensen og Solfrid H. Vestheim
Vi inviterer til møte torsdag 6. november 2014.
Er du interessert i å påvirke hvordan Ringsaker kommune drives, hvordan ressursene fordeles?
Kom på møte på nordgående kro på Rudshøgda torsdag 6. november, kl 19.00.
Møtet er åpent for medlemmer og de som kanskje kan tenke seg å bli medlemmer.
Ta kontakt med styreleder Solfrid H. Vestheim på 47 25 55 69, eller send oss en epost til post@ringsaklista.no, om det er noe du lurer på, eller om du har innspill til oss.
Ringsaklista, ribbet eller helt slutt?
Det korte svaret på det spørsmålet er "nei". Utdrag fra innlegget som sto i HA og RB 30/10:
"...Som eksempel på utradisjonell tenking kan det nevnes at mens byråkrater og etablerte politikere til stadighet ser ut til å være mest opptatt av hvordan forskjellige forhold i kommunen er i forhold til landsgjennomsnittet, er innfallsvinkelen hos mange av oss ”ufaglærte” at vi må vite mest mulig om utviklingen innen forskjellige områder i vår egen kommune, sett over tid, for å kunne sette ting i mest mulig riktig perspektiv.
Med engasjement, kunnskap og kreativitet vil Ringsaklista være et godt bidrag til et levende lokaldemokrati, og til en god utvikling for hele kommunen."
29. oktober - Øivind Vestheim (Bildet er fra Ringsaker Blad 28/10-14)
Bilde fra RB 28.10.14
Innkalling til medlemsmøte.
Torsdag 12. juni har vi medlemsmøte på nordgående kro på Rudshøgda. Vi starter møtet kl. 18.30. Hovedtema er partiprogrammet, vi vil i løpet av året gå gjennom hele programmet, for om vi vil gjøre noen endringer.
Vi ønsker alle innspill velkomne!
Møtet er åpent for nye medlemmer også, så møt opp den som vil. Velkommen skal dere være. 
 6. juni 2014 - styret
 Og så må du ikke stille spørsmål
"...Ringsaker er en god kommune, vi blir penere og penere, får flere innbyggere, vi har god orden på økonomien selv om vi mangler penger, men vi har ett stort ansvar for at helsetjenestene er gode. Det er en utfordring når vi stadig må kutte, ta over sykehusoppgaver og får flere eldre. Vi har vedtatt flere tiltak som administrasjonen ikke ønsker å bruke penger på og derfor ikke budsjetterer, eksempler er Palliativ enhet og økte resurser til barnevernet. Jeg er bekymret, derfor stiller jeg spørsmål slik jeg til stadighet gjør om barnevernet. Planer er ikke nok, handling må til. Vi vedtok en barnevernplan til 8.mill kr, men det må inn på budsjettet og jo lenger vi venter desto mer etterslep blir det og desto fler lider. Når vi må kutte må vi vite hvor det skader minst og unngå at vi dytter store kostnader foran oss slik vi gjør i barnevernet."
 Oktober 2012 - Haakon Wiig
Haakon Wiig
 Tid for samarbeide: Legevakt / ø-hjelp / intermediære plasser

 Oktober 2012 - Haakon Wiig
 Næroset - AV eller UT vikling?
Innlegg om nedleggingstrusselen mot Fagernes skole.
20 sept. 2012
Mona Enger Tiller, Lismarka – Inger Katrine Bruget, Lismarka – Benta Hagen, Åsen – Rolf Kristiansen, Åsen – Jon Kåshagen, Næroset, Ole Tom Ophus, Næroset – Britt Helen Burås Evensen, Åsen – Katarina Lerkendal, Næroset – Beathe Handeland, Næroset – Helge Vestheim, Næroset – Monica Knutsen, Lismarka. Ole Berg, Brøttum
 Barnas kvalitet i nærskolen
"Utviklinga er uforsvarlig – pedagogisk, økonomisk og av samfunnshensyn. (...) Hva med barnas tid og livskvalitet?"
 Juni 2012 - Ole Berg
 Møte om skolenedleggelse torsdag 12. april
FAU i Lismarka og Ringsaklista arrangerer møte på Lismarka skole torsdag 12. april kl. 20.30. Hit kommer representanter fra LUFS for å informere om skolenedleggelse og hvordan vi kan jobbe for å unngå dette.
Vi vil ha en stabil skolestruktur i Ringsaker!
 April 2012 
Lismarka skole
 Politikk på sitt dårligste
"...Dette er igjen utrolig skuffende og frustrasjonen vår over å være politikere uten noen form for makt har nådd nye høyder! Disse to sakene som nå har vært behandlet må være det dårligste vi har sett av politikk så langt..."
 Mars 2012 - Camilla Storlien
 Om skolenedleggelse i Ringsaker
"NEI TIL MER SKOLENEDLEGGELSE i Ringsaker. Ta i betraktning respekten for lokalbefolkningen – foreliggende forskning - og basiselementer i samfunnsregnskapet!"
 Oktober 2011 - Ole Berg, Svein Rømo, Haakon Wiig, Camilla Storlien

 "Over min verdighet"
Innlegg som beskriver mye av det Ringsaklista står for!
"Prioriteringer burde egentlig ikke være så vanskelig, i alle fall ikke om man tenker på de som er tvunget til å bruke tjenester de kanskje aldri hadde drømt om at de kom til å trenge, eller kanskje aldri hadde ønsket å trenge. Vi skal gi disse tjenestene med verdighet. Vi skal føle at vi har verdige skoler, barnehager, barnevern, eldreomsorg og ”ungdomspakker” til våre innbygger. Tjenestene skal være over vår verdighet.. Rett og slett!"
 8. september 2011 - Camilla Storlien
Camilla Storlien
 Omsorgstjenestene i Ringsaker
Viktig innlegg om tjenestene som tilbys funksjonshemmede og utviklingshemmede i Ringsaker kommune.
 5. september 2011 - Kristina Kvarberg
Kristina Kvarberg
 Manglende vegvedlikehold
"Som politiker for Ringsaklista er jeg opptatt av en god balanse mellom kostnader til vedlikehold og standarden vi får på veiene. Slik jeg oppfatter kravene til standard er det stort gap mellom disse og den reelle standarden vi opplever. Derfor stiller jeg gjennom dette åpne brevet til vegvesenet følgende spørsmål:..."
 Haakon Wiig
Kløvstadhøgda
 Samling av helsestasjoner. Prioriteringer.
"Vi vil nok heller utsette et torg, brostein og andre ting som pynter opp fasaden i Ringsaker en tid for å spare inn penger, heller enn å samle enheter, for å spare hva? Og hvem?"
 31. august 2011 - Camilla Storlien
Helsestasjon

 Komiteen får møte barnevern-ansatte
Haakon Wiig har fått gjennomslag for sine forsøk på å få klarhet i situasjonen i barnevernet.

 "Friskmeldt" barnevern - svartmaling, sminking eller åpenhet
"Jeg vil friskmelde barnevernet den dagen alle barn som trenger hjelp får hjelp, barnevernet har penger til alle tiltak, og den nye barnevernplanen følges, ikke den dagen vi ikke lenger bryter maksimaltiden for når hjelpen skulle vært gitt til de som trenger det aller mest."
 27. august 2011 - Haakon Wiig
 Oransje, blå, grønn, gul, rød... Hva er du?
Litt om partiet Ringsaklista og hva vi står for.
"Vi har ingen "storebror" i et nasjonalt parti som står bak oss og bestemmer hva vi skal mene. Det er Ringsaker som gjelder!"
 28. august 2011 - Kristina Kvarberg og Solfrid H. Vestheim
Utsikt over Mjøsa
 Vennligst gi oss beskjed dersom det er noe på nettsiden som ikke fungerer (og ellers i dagliglivet), send e-post til post@ringsaklista.no
 Gå til arkiv